Koleje Mazowieckie

45WE-010
94 51 2 140 612-4    PL-KMKOL
94 51 2 140 613-2    PL-KMKOL
94 51 2 140 614-0    PL-KMKOL
94 51 2 140 615-7    PL-KMKOL
94 51 2 140 616-5    PL-KMKOL

45WE-010 / 2015
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.08.2015NEWAG NS