Koleje Mazowieckie
45WE-009
94 51 2 140 607-4    PL-KMKOL
94 51 2 140 608-2    PL-KMKOL
94 51 2 140 609-0    PL-KMKOL
94 51 2 140 610-8    PL-KMKOL
94 51 2 140 611-6    PL-KMKOL

45WE-009 / 2015
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 20.08.2015 NEWAG NS