Koleje Mazowieckie
45WE-007
94 51 2 140 597-7    PL-KMKOL
94 51 2 140 598-5    PL-KMKOL
94 51 2 140 599-3    PL-KMKOL
94 51 2 140 600-9    PL-KMKOL
94 51 2 140 601-7    PL-KMKOL

45WE-007 / 2015
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 24.07.2015 NEWAG NS
P4/1 30.09.2021 ZNTK Mińsk Maz.