Koleje Mazowieckie
45WE-006
94 51 2 140 592-8    PL-KMKOL
94 51 2 140 593-6    PL-KMKOL
94 51 2 140 594-4    PL-KMKOL
94 51 2 140 595-1    PL-KMKOL
94 51 2 140 596-9    PL-KMKOL

45WE-006 / 2015
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 17.07.2015 NEWAG NS
P4/1 15.09.2021 ZNTK Mińsk Maz.