Koleje Mazowieckie
45WE-005
94 51 2 140 587-8    PL-KMKOL
94 51 2 140 588-6    PL-KMKOL
94 51 2 140 589-4    PL-KMKOL
94 51 2 140 590-2    PL-KMKOL
94 51 2 140 591-0    PL-KMKOL

45WE-005 / 2015
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 26.06.2015 NEWAG NS
P4/1 23.07.2021 ZNTK Mińsk Maz.
Galeria zdjęć pojazdu
07.07.2016 | Warszawa Zach. | Os 91963 R1 Skierniewice - Warszawa Wsch. 45WE-005