Koleje Mazowieckie
45WE-004
94 51 2 140 582-9    PL-KMKOL
94 51 2 140 583-7    PL-KMKOL
94 51 2 140 584-5    PL-KMKOL
94 51 2 140 585-2    PL-KMKOL
94 51 2 140 586-0    PL-KMKOL

45WE-004 / 2015
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.05.2015 NEWAG NS
P4/1 30.04.2021 ZNTK Mińsk Maz.