Koleje Mazowieckie
45WE-003
94 51 2 140 577-9    PL-KMKOL
94 51 2 140 578-7    PL-KMKOL
94 51 2 140 579-5    PL-KMKOL
94 51 2 140 580-3    PL-KMKOL
94 51 2 140 581-1    PL-KMKOL

45WE-003 / 2015
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.05.2015 NEWAG NS
P4/1 31.01.2022 ZNTK Mińsk Maz.