Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie
EN99-004
94 51 2 130 325-5    PL-PREG
94 51 2 130 326-3    PL-PREG

41WE-004 / 2015
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 06.03.2015 PESA Bydgoszcz
P4/1 22.07.2020 ZNTK Mińsk Maz.