Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie
EN99-003
94 51 2 130 323-0    PL-PREG
94 51 2 130 324-8    PL-PREG

41WE-003 / 2015
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 20.02.2015 PESA Bydgoszcz
P4/1 30.11.2020 ZNTK Mińsk Maz.