Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie
EN99-002
94 51 2 130 321-4    PL-PREG
94 51 2 130 322-2    PL-PREG

41WE-002 / 2014
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 06.01.2015 PESA Bydgoszcz
P4/1 29.10.2020 ZNTK Mińsk Maz.