Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie
EN99-001
94 51 2 130 319-8    PL-PREG
94 51 2 130 320-6    PL-PREG

41WE-001 / 2014
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 31.12.2014 PESA Bydgoszcz
P4/1 30.09.2020 ZNTK Mińsk Maz.