Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

POLREGIO
Świętokrzyski Zakład w Kielcach
EN64-009
94 51 2 130 336-2    PL-PREG
94 51 2 130 337-0    PL-PREG
94 51 2 130 338-8    PL-PREG

40WE-009 / 2016
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 09.05.2016 PESA Bydgoszcz