Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

POLREGIO
Podkarpacki Zakład w Rzeszowie
EN64-005
94 51 2 130 330-5    PL-PREG
94 51 2 130 331-3    PL-PREG
94 51 2 130 332-1    PL-PREG

40WE-005 / 2014
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 24.11.2014 PESA Bydgoszcz
P4/1 19.02.2021 ZNTK Mińsk Maz.