Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie
EN64-003
94 51 2 130 304-0    PL-PREG
94 51 2 130 305-7    PL-PREG
94 51 2 130 306-5    PL-PREG

40WEa-003 / 2014
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.10.2014 PESA Bydgoszcz
P4/1 23.12.2020 ZNTK Mińsk Maz.