Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie
EN64-002
94 51 2 130 301-6    PL-PREG
94 51 2 130 302-4    PL-PREG
94 51 2 130 303-2    PL-PREG

40WEa-002 / 2014
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.10.2014 PESA Bydgoszcz
P4/1 21.08.2020 ZNTK Mińsk Maz.