Warszawska Kolej Dojazdowa
EN100-03 / 39WE-003

39WE-003 / 2016
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 27.05.2016 NEWAG NS