Koleje Wielkopolskie
36WEhd-006
95 51 2 620 016-6    PL-PLKW
95 51 2 620 017-4    PL-PLKW
95 51 2 620 018-2    PL-PLKW

36WEhd-006 / 2020
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 12.01.2021 NEWAG NS