Koleje Wielkopolskie
36WEhd-005
95 51 2 620 013-3    PL-PLKW
95 51 2 620 014-1    PL-PLKW
95 51 2 620 015-8    PL-PLKW

36WEhd-005 / 2020
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 12.11.2020 NEWAG NS