Koleje Wielkopolskie
36WEhd-004
95 51 2 620 010-9    PL-PLKW
95 51 2 620 011-7    PL-PLKW
95 51 2 620 012-5    PL-PLKW

36WEhd-004 / 2020
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.10.2020 NEWAG NS