Koleje Wielkopolskie
36WEhd-003
95 51 2 620 007-5    PL-PLKW
95 51 2 620 008-3    PL-PLKW
95 51 2 620 009-1    PL-PLKW

36WEhd-003 / 2020
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.10.2020 NEWAG NS