Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

POLREGIO
Lubuski Zakład w Zielonej Górze
SA95-002 / 36WEhd-002
95 51 2 620 004-2    PL-PREG
95 51 2 620 006-7    PL-PREG
95 51 2 620 005-9    PL-PREG

36WEhd-002 / 2020
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 16.11.2020 NEWAG NS