Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

POLREGIO
Lubuski Zakład w Zielonej Górze
SA95-001 / 36WEhd-001
95 51 2 620 001-8    PL-PREG
95 51 2 620 003-4    PL-PREG
95 51 2 620 002-6    PL-PREG

36WEhd-001 / 2019
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 16.11.2020 NEWAG NS