Łódzka Kolej Aglomeracyjna
36WEha-005
90 51 2 440 067-2    PL-LKA
90 51 2 440 069-8    PL-LKA
90 51 2 440 068-0    PL-LKA

36WEha-005 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 24.11.2022 NEWAG NS