Łódzka Kolej Aglomeracyjna
36WEha-004
90 51 2 440 064-9    PL-LKA
90 51 2 440 066-4    PL-LKA
90 51 2 440 065-6    PL-LKA

36WEha-004 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 24.11.2022 NEWAG NS