Łódzka Kolej Aglomeracyjna
36WEha-003
90 51 2 440 046-6    PL-LKA
90 51 2 440 048-2    PL-LKA
90 51 2 440 047-4    PL-LKA

36WEha-003 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 10.06.2022 NEWAG NS