Łódzka Kolej Aglomeracyjna
36WEha-002
90 51 2 440 043-3    PL-LKA
90 51 2 440 045-8    PL-LKA
90 51 2 440 044-1    PL-LKA

36WEha-002 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 10.06.2022 NEWAG NS