Łódzka Kolej Aglomeracyjna
36WEha-001
90 51 2 440 040-9    PL-LKA
90 51 2 440 042-5    PL-LKA
90 51 2 440 041-7    PL-LKA

36WEha-001 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 24.05.2022 NEWAG NS