Koleje Wielkopolskie
36WEh-026 / ex. 36WEhd-026
90 51 2 440 085-4    PL-PLKW
90 51 2 440 086-2    PL-PLKW
90 51 2 440 087-0    PL-PLKW

36WEhd-026 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 19.12.2022 NEWAG NS
M 23.11.2023 NEWAG NS