Koleje Wielkopolskie
36WEh-025 / ex. 36WEhd-025
90 51 2 440 082-1    PL-PLKW
90 51 2 440 083-9    PL-PLKW
90 51 2 440 084-7    PL-PLKW

36WEhd-025 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 19.12.2022 NEWAG NS
M 09.11.2023 NEWAG NS