Koleje Dolnośląskie
36WEh-017
90 51 2 440 016-9    PL-KD
90 51 2 440 018-5    PL-KD
90 51 2 440 017-7    PL-KD

36WEh-017 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 28.04.2022 NEWAG NS