Koleje Dolnośląskie
36WEh-016
90 51 2 440 013-6    PL-KD
90 51 2 440 015-1    PL-KD
90 51 2 440 014-4    PL-KD

36WEh-016 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 28.04.2022 NEWAG NS