Koleje Dolnośląskie
36WEh-015
90 51 2 440 010-2    PL-KD
90 51 2 440 012-8    PL-KD
90 51 2 440 011-0    PL-KD

36WEh-015 / 2022
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.03.2022 NEWAG NS