Koleje Dolnośląskie
36WEh-014
90 51 2 440 007-8    PL-KD
90 51 2 440 009-4    PL-KD
90 51 2 440 008-6    PL-KD

36WEh-014 / 2021
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 04.11.2021 NEWAG NS