Koleje Dolnośląskie
36WEh-013
90 51 2 440 004-5    PL-KD
90 51 2 440 006-0    PL-KD
90 51 2 440 005-2    PL-KD

36WEh-013 / 2021
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.09.2021 NEWAG NS