Koleje Dolnośląskie
36WEh-012
90 51 2 440 001-1    PL-KD
90 51 2 440 003-7    PL-KD
90 51 2 440 002-9    PL-KD

36WEh-012 / 2021
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 16.09.2021 NEWAG NS