Koleje Wielkopolskie
36WEh-006 / ex. 36WEhd-006
90 51 2 440 079-7    PL-PLKW
90 51 2 440 080-5    PL-PLKW
90 51 2 440 081-3    PL-PLKW

36WEhd-006 / 2020
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 12.01.2021 NEWAG NS
M 08.12.2023 NEWAG NS