Koleje Wielkopolskie
36WEh-005 / ex. 36WEhd-005
90 51 2 440 076-3    PL-PLKW
90 51 2 440 077-1    PL-PLKW
90 51 2 440 078-9    PL-PLKW

36WEhd-005 / 2020
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 12.11.2020 NEWAG NS
M 05.12.2023 NEWAG NS