Koleje Wielkopolskie
36WEh-004 / ex. 36WEhd-004
90 51 2 440 073-0    PL-PLKW
90 51 2 440 074-8    PL-PLKW
90 51 2 440 075-5    PL-PLKW

36WEhd-004 / 2020
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.10.2020 NEWAG NS
M 07.09.2023 NEWAG NS