Koleje Wielkopolskie
36WEh-003 / ex. 36WEhd-003
90 51 2 440 070-6    PL-PLKW
90 51 2 440 071-4    PL-PLKW
90 51 2 440 072-2    PL-PLKW

36WEhd-003 / 2020
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.10.2020 NEWAG NS
M 31.07.2023 NEWAG NS