Łódzka Kolej Aglomeracyjna
36WEd-014
94 51 2 141 097-7    PL-LKA
94 51 2 141 099-3    PL-LKA
94 51 2 141 098-5    PL-LKA

36WEd-014 / 2019
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 18.10.2019 NEWAG NS