Łódzka Kolej Aglomeracyjna
36WEd-013
94 51 2 141 094-4    PL-LKA
94 51 2 141 096-9    PL-LKA
94 51 2 141 095-1    PL-LKA

36WEd-013 / 2019
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 18.10.2019 NEWAG NS