Łódzka Kolej Aglomeracyjna
36WEd-012
94 51 2 141 091-0    PL-LKA
94 51 2 141 093-6    PL-LKA
94 51 2 141 092-8    PL-LKA

36WEd-012 / 2019
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.09.2019 NEWAG NS