Łódzka Kolej Aglomeracyjna
36WEd-011
94 51 2 141 088-6    PL-LKA
94 51 2 141 090-2    PL-LKA
94 51 2 141 089-4    PL-LKA

36WEd-011 / 2019
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.09.2019 NEWAG NS