Łódzka Kolej Aglomeracyjna
36WEd-010
94 51 2 141 085-2    PL-LKA
94 51 2 141 087-8    PL-LKA
94 51 2 141 086-0    PL-LKA

36WEd-010 / 2019
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.09.2019 NEWAG NS