Łódzka Kolej Aglomeracyjna
36WEd-009
94 51 2 141 082-9    PL-LKA
94 51 2 141 083-7    PL-LKA
94 51 2 141 084-5    PL-LKA

36WEd-009 / 2019
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 01.08.2019 NEWAG NS