Łódzka Kolej Aglomeracyjna
36WEd-008
94 51 2 141 079-5    PL-LKA
94 51 2 141 081-1    PL-LKA
94 51 2 141 080-3    PL-LKA

36WEd-008 / 2019
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 17.08.2019 NEWAG NS