Łódzka Kolej Aglomeracyjna
36WEd-007
94 51 2 141 076-1    PL-LKA
94 51 2 141 077-9    PL-LKA
94 51 2 141 078-7    PL-LKA

36WEd-007 / 2019
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 01.08.2019 NEWAG NS