Łódzka Kolej Aglomeracyjna
36WEd-006
94 51 2 141 073-6    PL-LKA
94 51 2 141 075-1    PL-LKA
94 51 2 141 074-4    PL-LKA

36WEd-006 / 2019
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 14.06.2019 NEWAG NS