Łódzka Kolej Aglomeracyjna
36WEd-005
94 51 2 141 070-4    PL-LKA
94 51 2 141 072-0    PL-LKA
94 51 2 141 071-2    PL-LKA

36WEd-005 / 2019
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 07.06.2019 NEWAG NS