Łódzka Kolej Aglomeracyjna
36WEd-004
94 51 2 141 067-0    PL-LKA
94 51 2 141 069-6    PL-LKA
94 51 2 141 068-8    PL-LKA

36WEd-004 / 2018
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 19.11.2018 NEWAG NS